AMiA projekt där Försäkringskassan är projektägare och Arbetsförmedlingen, Coompanion Sverige, Företagarna och Sveriges Kommuner och Landsting är samarbetspartner. Projektet finansieras av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden.

Vi vänder oss till de som har sex månader kvar innan de har förbrukat totalt antal dagar med sin sjukpenning eller tidsbegränsade sjukersättning. Vi arbetar gemensamt för att stödja deltagarna till förbättrad hälsa och ökade möjligheter att återfå arbetsförmågan. Syftet med projektet är att utveckla en gemensam arbetsmetod som på ett bättre sätt tillmötesgår deltagarens behov och tillvaratar tjänstemännens kompetens.

Om Amia

AMiA, Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion, är ett samarbetsprojekt som startade i april 2011 och pågår till hösten 2013. Vi vänder oss till de som har sex månader kvar innan de förbrukat totalt antal dagar med sin sjukpenning eller tidsbegränsade sjukersättning.

Syftet med projektet är att utveckla en gemensam arbetsmetod som på ett bättre sätt tillmötesgår kundens behov och tillvaratar tjänstemännens kompetens. Detta genom att förstärka samarbetet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och vården före, under och efter arbetslivsintroduktionen.

Genom AMiA erbjuds deltagaren ett samlat och individanpassat stöd i upp till ett år: sex månader innan utförsäkring, under arbetslivsintroduktionen på Arbetsförmedlingen som pågår i tre månader samt tre månader efter.

Nytt arbetssätt

Projektet innebär ett nytt arbetssätt där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ser hela kedjan före, under och efter arbetslivsintroduktionen som en gemensam process. En handläggare från Försäkringskassan och en arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen samarbetar och följer deltagaren under hela processen. Metoden är individanpassad och utgår från deltagarens situation.

Vården är också med i processen från början vilket innebär att deltagarna kan känna en trygghet i att det finns en gemensam syn på sjukdomsbilden i förhållandet till arbetsförmåga redan från början av processen.

Skillnad för den utförsäkrade

AMiA skapar en samsyn i förberedelserna inför arbetslivsintroduktionen och har ett helhetsperspektiv med individen i centrum. Därmed skapas en stödstruktur som ger den utförsäkrade bättre förutsättningar och möjligheter att återfå arbetsförmågan och gör dem väl förberedda för arbetslivsintroduktionen.

Projektets effektmål är att minst 65 procent av deltagarna ska fullfölja insatser eller program i projektet med inriktning på arbete och att 80 procent av deltagarna ska uppleva att deras möjligheter att återfå arbetsförmågan har ökat.

Vilka står bakom projektet?

Försäkringskassan är projektägare och Arbetsförmedlingen, Coompanion Sverige, Företagarna och Sveriges Kommuner och Landsting är samarbetspartner.

Projektet finansieras av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Budgeten är ca 87 miljoner kronor. Europeiska Socialfonden står för ca 45 procent av finansieringen och resten är medfinansiering av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Var finns vi?

Den praktiska verksamheten bedrivs i fyra delprojekt; ett i söder, ett i norr, ett i väst och ett i öst. Orterna som omfattas är Malmö, Sundbyberg, Solna, Täby, Östersund, Borås, Trollhättan och Uddevalla.

Hur blir man deltagare i projektet?

Om man tillhör vår målgrupp och ett av de lokala försäkringscenter som omfattas av vårt projekt blir man kontaktad av de handläggare som arbetar i AMiA. Om man ännu inte blivit kontakad och vill veta mer om AMiA-projektet kan man prata med sin handläggare på Försäkringskassan.